Сторінки дисциплін
Будівельне матеріалознавство
Основи системного аналізу
Основи термодинаміки, теплотехніка та ТО
Пошук
Наші партнери
Національний університет водного господарства та природокористування
Сайт кафедри на Woodex.ua
Создать сайт в системе UcoZ
Опитування
Хто ви?
Всього відповідей: 514
Погода
Понеділок, 20.05.2019, 22:59
Основи термодинаміки, теплотехніка та теплотехнічне обладнання
Основи термодинаміки, теплотехніка та теплотехнічне обладнання
Загальна характеристика дисципліни "Основи термодинаміки, теплотехніка та теплотехнічне обладнання"
Теплотехнічне обладнанняНапрям: 6.060101 "Будівництво".
Освітньо - кваліфікаційний рівень: бакалавр.
Курс - 3-4; семестр - 6-7; всього годин - 270; к-сть кредитів ECTS - 7,5.
Лекції - 60 год, практичні заняття - 46 год, лабораторні роботи - 14 год, самостійна робота - 102 год, індивідуальна робота - 48 год.
КР №1 - 24 год.; КР №2 - 24 год.
Дисципліна - за вибором ВНЗ.
Вид контролю: залік - 6 семестр; іспит - 7 семестр.

Викладацький склад

 

Мета викладання дисципліни, її спрямування

Дисципліна "Основи термодинаміки, теплотехніка та теплотехнічне обладнання" є однією з базових дисциплін, що формують інженерну підготовку спеціалістів багатьох технічних напрямків. Для технологів з виробництва будівельних матеріалів та виробів особливо важливою є, поряд з хімічною і інженерно-технологічною, також і теплотехнічна підготовка.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
• основні термодинамічні поняття і закони;
• основні закономірності та особливості способів передачі тепла;
• теплотехнічні параметри, різновиди і характеристики палива;
• види теплоносіїв, області їх застосування;
• різновиди і типи промислових печей, сушарок, пропарювальних камер та ін. апаратів обробки будівельних матеріалів;
• характеристики аеродинамічних (гідродинамічних) трактів, тяго-дуттєвих пристроїв;
• методи аналізу та оцінювання теплової ефективності теплотехнічного обладнання.

Форми навчальної роботи

Лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, індивідуальна робота (курсові роботи), консультації, самостійна робота.

Методи контролю

Поточний контроль (систематичність, активність, тестування), залік, підсумковий контроль (екзамен).
Оцінювання: шкала КМСОНП ECTS.
Методика контролю та оцінювання знань і розподіл балів (весняний семестр). Переглянути
Графік навчального процесу по дисципліні (весняний семестр). Переглянути
Методика контролю та оцінювання знань і розподіл балів (осінній семестр). Переглянути
Графік навчального процесу по дисципліні (осінній семестр). Переглянути

Матеріали по дисципліні у файловому архіві

Перехід у розділ файлового архіву
Бордюженко О.М., Шестаков В.Л. Основи термодинаміки, теплотехніка та теплотехнічне обладнання: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення.: Ч.1. Технічна термодинаміка. Процеси і апарати для високотемпературної обробки матеріалів. - Рівне: НУВГП, 2008. - 224 с. Завантажити
Бордюженко О.М. Основи термодинаміки, теплотехніка та теплотехнічне обладнання: Навчальний посібник: Ч.2. Процеси сушіння, випалу і плавлення. Теплова обробка виробів з бетону і залізобетону. - Рівне: НУВГП, 2010. - 230 с. Завантажити
В.Л.Шестаков. Задачі та вправи з технічної термодинаміки та теплових процесів технології будівельних матеріалів. Навчальний посібник. - Рівне: НУВГП, 2006. - 194 с. Завантажити
В.Л.Шестаков. Термодинаміка. Навчальний посібник. - Рівне: НУВГП. - 2009. - 150 с. Завантажити
059-149. Методичні вказівки до виконання курсової роботи №1 з дисципліни "Основи термодинаміки, теплотехніка і теплотехнічне обладнання" (розділ "Процеси і апарати для високотемпературної обробки матеріалів"). Завантажити
059-151. Методичні вказівки до виконання курсової роботи №2 з дисципліни "Основи термодинаміки, теплотехніка і теплотехнічне обладнання" (розділ "Теплова обробка бетонних і залізобетонних виробів") Завантажити
Питання для підготовки до екзамену Завантажити
Задачі для підготовки до екзамену Завантажити
ІНШІ МАТЕРІАЛИ (повний перелік)

Перелік інших джерел для засвоєння курсу

1. Драганов Б.Х., Долінський А.А. та ін. Теплотехніка. - Київ: "Інкос", 2005.
2. Чепурний М.М. Основи технічної термодинаміки: Підручник/ М.М.Чепурний, С.Й.Ткаченко.- Вінниця: Поділля-2000, 2004.
3. Кокшарев В.Н., Кучеренко А.А. Тепловые установки: Учебник. - Киев: В.Ш. 1990.
4. Перегудов В.В. Теплотехника и теплотехническое оборудование / Под ред. Н.Ф.Еремина. - М.: Стройиздат, 1990.
5. Перегудов В.В., Роговой М.И. Тепловые процессы и установки в технологии строительных изделий и деталей. - Москва: Стройиздат, 1983.
6. Роговой М.И., Кондакова М.Н., Сагановский М.Н. Расчеты и задачи по теплотехническому оборудованию предприятий промышленности строительных материалов. М.: Стройиздат, 1975.
7. Мазуров Д.Я. Теплотехническое оборудование заводов вяжущих материалов. - М.: Стройиздат, 1982.
8. Левченко П.В. Расчеты печей и сушил силикатной промышленности. - М.: В.Ш., 1968.
9. Дворкін Л.Й., Шестаков В.Л. Проектування підприємств для виробництва в'яжучих матеріалів. - К.: ІЗМН, 1996.
10. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теплотехнічне обладнання". - Рівне: НУВГП,  № 059-126.
11. Бойко В.Е., Тихомиров Е.В. Тепловая обработка в производстве сборного железобетона. - К.: Будівельник, 1987. - 144 с.
12. Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л., Бордюженко О.М. та ін. Будівельне матеріалознавство: Цементи, бетони і розчини. Навчальний посібник. - Рівне: НУВГП, 2007. - 226 с.
13. Марьямов Н.Б. Тепловая обработка изделий на заводах сборного желе-зобетона. - М.: Стройиздат, 1970. - 271 с.
14. Рекомендации по снижению расхода тепловой энергии в камерах для тепловлажностной обработки железобетонных изделий. - М.: Стройиздат, 1984. - 56 с.
15. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теплотехнічне обладнання" (розділ "Тепловологісна обробка")/ О.М.Бордюженко. - Рівне: НУВГП, 2004. - 28 с., № 059-127.


Кафедра ТБВіМ © 2008-2019 Хостинг от uCoz
Design by Bord © 2008-2019