Сторінки дисциплін
Будівельне матеріалознавство
Основи системного аналізу
Основи термодинаміки, теплотехніка та ТО
Пошук
Наші партнери
Національний університет водного господарства та природокористування
Сайт кафедри на Woodex.ua
Создать сайт в системе UcoZ
Опитування
Хто ви?
Всього відповідей: 513
Погода
Четвер, 21.02.2019, 15:30
Сторінка дисципліни "Будівельне матеріалознавство"
Будівельне матеріалознавство
Загальна характеристика дисципліни "Будівельне матеріалознавство"
(для напряму "Будівництво")
Будівельне матеріалознавствоНапрям: 6.060101 "Будівництво".
Освітньо - кваліфікаційний рівень: бакалавр.
Курс - 1; семестр -2; всього годин - 108; к-сть кредитів ECTS - 3.
Лекції - 28 год, лабораторні роботи - 20 год, самостійна робота - 60 год.
Дисципліна - обов'язкова, нормативна.
Вид контролю: екзамен.

Викладацький склад

Бордюженко О.М., к.т.н., доцент; Житковський В.В., к.т.н., доцент; Іщук О.О., к.т.н., доцент; Ніхаєва Л.І., ст. викладач; Поліщук-Герасимчук Т.О., асистент

Мета викладання дисципліни, її спрямування

Метою дисципліни  є вивчення особливостей структурування будівельних матеріалів, їх фізико - механічних, хімічних та експлуатаційних властивостей, а також особливостей їх застосування у будівництві.
Курс будівельного матеріалознавства включає теоретичні основи формування структури і властивостей матеріалів та технічну характеристику конкретних матеріалів, що застосовують у будівництві.

Форми навчальної роботи

Лекції, лабораторні роботи, консультації, індивідуальна робота, самостійна робота.

Методи контролю, графіки, розклади

Поточний контроль (систематичність, активність, тестування), підсумковий контроль (екзамен).
Оцінювання: шкала КМСОНП ECTS.
Методика контролю та оцінювання знань і розподіл балів. Переглянути
Графік навчального процесу по дисципліні Переглянути
Розклади консультацій та екзаменів Переглянути

Матеріали по дисципліні у файловому архіві

Перехід у розділ файлового архіву
Дворкін Л.Й., Бордюженко О.М.
Будівельне матеріалознавство: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. Рівне: НУВГП, 2006. - 178 с.
Завантажити
Л.Й.Дворкін, Ю.В.Гарніцький, В.Л.Шестаков, О.Л.Дворкін, Л.І.Ніхаєва. Будівельне матеріалознавство. Курс лекцій і практикум: Навчальний посібник / За редакцією д.т.н., проф. Л.Й.Дворкіна. - Рівне, УДУВГП, 2002. - 366 с. Завантажити
059-135. Методичні вказівки до тестового контролю знань студентів будівельних спеціальностей з дисципліни „Будівельне матеріалознавство”. Тема: „Основні властивості будівельних матеріалів”. Завантажити
059-136. Методичні вказівки до тестового контролю знань студентів будівельних спеціальностей з дисципліни „Будівельне матеріалознавство”. Тема: „Мінеральні в’яжучі матеріали”. Завантажити
059-137. Методичні вказівки до тестового контролю знань студентів будівельних спеціальностей з дисципліни „Будівельне матеріалознавство”. Тема: „Бетони”. Завантажити
ІНШІ МАТЕРІАЛИ (повний перелік)

Перелік інших джерел для засвоєння курсу

1. Дворкін Л.Й. Будівельне матеріалознавство. - Рівне: РДТУ, 1999. - 478 с.
2. Кривенко В.П., Барановський В.Б., Безсмертний М.П. Будівельні матеріали. - К.: Вища шк., 1993. - 389 с.
3. Большаков В.И., Дворкін Л.Й. Строительное материаловедение. - Дніпропетровськ: РВА "Дніпро-VAL", 2004. - 680 с.
4. Leonid Dvorkin, Sunny Nwaubani, Oleg Dvorkin. Construction Materials. - N.Y.: Nova Science Publishers, 2011, 409 p.
5. Дворкин Л.И., Цулукидзе П.П. Строительные материалы для гидротехнических сооружений. - М.: Энергия, 1978. - 248 с.
6. Дворкін Л.Й. Матеріали для гідротехнічного будівництва. - К.: Вища шк., 1974. - 240 с.
7. Дворкин Л.Й. Строительные материалы и детали. Практикум. - К.: Вища шк., 1988. -140 с.
8. Дворкін Л.Й., Соляной І.А., Бойко І.Ф. Матеріали та вироби в меліоративному будівництві. Довідник. - К.: Будівельник, 1982. -140 с.
9. Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. Строительные материалы. - М.: Стройиздат, 1986. - 688 с.


Кафедра ТБВіМ © 2008-2019 Хостинг от uCoz
Design by Bord © 2008-2019